Temná hmota (Blake Crouch)

Tak som to dočítal a miestami mi to riadne ponamáhalo moznové závity. :smiley: Jednej veci však nerozumiem - ako Jason2 dokázal “skutočného” Jasona preniesť do svojho sveta? Celé to cestovanie medzi jednotlivými svetmi bolo postavené na tom, že človek musel myslieť na svet, do ktorého sa chce dostať. Ako sa “skutočný” Jason dostal do sveta, na ktorý nemohol myslieť, keďže ani nebol pri vedomí?

Teraz mi napadlo - Jason2 a Jason9, a vlastne každý ďalší Jason - sú len iná verzia toho istého človeka. Takže ak Jason9 nebol pri vedomí, Jason2 ho možno vedel poslať do svojho sveta svojimi vlastnými myšlienkami.

Možno preto sa tá kniha bola Temná hmota. Keďže cestovanie bolo možné len po podaní látky a ovplyvnení časti mozgu, tak sa tým otvárali brány iných svetov, paralelných a mám pocit, že to cestovanie nikomu neprinieslo šťastie, práve naopak :grinning: Temné svety sa otvárajú sa to mohlo volať. Alebo ešte zistenie, kto v skutočnosti som. :grinning:
Ale podľa mňa odpoveď na tvoju otázku by mohla byť aj taká, že Jason 2 podal Jasonovi najprv látku, ktorá ho utlmila, nejakú drogu a popri tom ho naštepoval rôznymi predstavami o svojom svete, takže sa to tomu Jasonovi dostalo do podvedomia a to je kľúč k cestovaniu. Akonáhle mal vštepené predstavy, podal mu aj tú látku na cestovanie. Veď ten skutočný Jason vždy chcel byť slávny a dosiahnuť ten úspech, takže nebolo asi ani také ťažké, aby mal v podvedomí obraz sveta Jasona 2.

Noo, zaujímavé úvahy, ani jedna z tých možností mi nenapadla.

Neviem, ako sa na to díva fyzika, či sú to iné verzie toho istého človeka, alebo sú to v skutočnosti dvaja rôzni ľudia, ktorí majú kdesi v minulosti v stromovej hierarchii svoje spoločné ja.

Aj to “vštepovanie” svojimi predstavami môže mať niečo do seba. Ktovie, koľko času by mu zabralo takéto psychologické vštepovanie, kým by ho poslal presne do toho sveta, do akého chcel.

Vlastne, keď nad tým teraz premýšľam, prečo ho vôbec potreboval poslať práve do svojho sveta? Ak by ho poslal do ktoréhokoľvek iného sveta (ak ho už nechcel zabiť), v ktorom druhý Jason nebol úspešný vedec a nevyvinul tento spôsob cestovania (napr. do sveta, v ktorom tamojší Jason už zomrel), tak by mu neumožnil vrátiť sa nazad v xy rôznych kópiach a zabiť ho. :thinking:

Videla som už rôzne manipulácie a nie je to zas až také náročné :grinning: a možno na ňom pracoval veľmi dlho, veď istotne to nebolo prvýkrát, čo bol Jason 2 vo svete Jasona 1 (toho, ktorý je hlavná postava knihy).

A asi preto ho chcel poslať do svojho sveta, do sveta Jasona 2, veď mu ho bolo ľúto a možno si povedal, že keď už nebude mať ženu, bude mať aspoň úspech. :sweat_smile:

A aj keby ho poslal do iného sveta, aj z toho sveta by sa chcel vrátiť naspäť. Neviem, či je to až také podstatné, do akého sveta ho poslal.

Podľa mňa je to podstatné z toho dôvodu, že ak by ho poslal do nejakého sveta, v ktorom už tamojší Jason zomrel a zároveň by tamojší Jason predtým nebol vedec, ktorý by vynašiel tú krabicu, tak by sa “skutočný” Jason odtiaľ nevedel dostať späť do svojho sveta. Čiže by sa ho Jason2 zbavil navždy.

Áno, to tam vlastne aj bolo v knižke spomenuté, že Jason2 ho nedokázal zabiť, preto to spravil takto. :slight_smile:

Jaj, tak to si nepamätám až také detaily, už som to čítala dávnejšie, ale pointa bola, že aj keď ho nechcel zabiť, nechcel mu ani spraviť až tak zle. :slightly_smiling_face: